Затверджено:

Наказ № 45 від 20.04.2015 р. Завідувач ДНЗ №3________

О.В.Пасічник

Договір
про спільну діяльність дошкільного навчального закладу№3«Веселка»

та батьків або осіб, які їх замінюють

Дошкільний навчальний заклад № 3 в особі завідувача ( Пасічник О.В.), який діє на підставі Законів України « Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Статуту дошкільного навчального закладу від 09.10.2003р. (далі «Виконавець»), з одного боку, та батьків або осіб, які їх замінюють, ____________________________ з другого боку (далі «Замовник»), уклали цей Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Предметом цього договору є загальна діяльність щодо організації виховання та утримання дитини у дошкільному навчальному закладі (і має на меті визначення та регулювання відносин між ДНЗ та батьками, що виникають у процесі виховання, навчання, догляду та оздоровлення в дошкільному навчальному закладі).

1.2.Спільна діяльність здійснюється Сторонами відповідно до цього Договору. Сторони домовилися про прийняття в дошкільний навчальний заклад № 3 дитини для здобуття нею дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Концепції розвитку ДНЗ та власного Статуту.

1.3. Режим роботи ДНЗ № 3 визначається таким графіком згідно зі Статутом: 10,5 годин, 5 днів на тиждень (понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 07.00 до 17.30). Вихідні дні: субота, неділя та святкові дні .В ДНЗ №3 "Веселка" немає скорочених днів.

1.4. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» послуги щодо виховання дітей у дошкільному навчальному закладі надаються безкоштовно.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє весь термін перебування дитини в дошкільному навчальному закладі.

2.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань , передбачених цим Договором однією із сторін, друга має право розірвати угоду. У цьому разі Сторони зобов’язані попередити одне одного письмово за два тижні до розірвання Договору.

2.3. Договір може бути розірваним за згодою Сторін після повного розрахунку за перебування дитини у ДНЗ.

3. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

«Виконавець» зобов’язується:

3.1.Зарахувати дитину до дошкільного навчального закладу на підставі електронної реєстрації на сайті управління освіти Южноукраїнської міської ради, заяви батьків і за наявності медичної довідки та планових щеплень і зобов’язується надати дитині догляд, оздоровлення та навчання, охорону та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я.

3.2.Створити умови для здобуття дитиною дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу.

3.3.Задовольнити потреби в емоційно-ціннісному спілкуванні.

3.4.Забезпечити розвиток її загальних та спеціальних здібностей;

3.5.Здійснювати особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання;

3.6. Надавати додаткові безкоштовні послуги з хореографії (5-й, 6-й рік життя), англійської мови ( 4-й рік життя), образотворчої діяльності (4-й рік життя), фізкультурно-оздоровчої роботи тощо (при наявності фахівця).

3.7.Надавати кваліфіковану допомогу в корекції вад мови (спеціальна група для дітей з важкими порушеннями мовлення, логопедичний пункт з 5-ти років).

3.8.Залучати до регулярних занять спортом.

3.9.Захищати від усіх форм фізичного і психічного насильства.

3.10.Формувати компетентну особистість.

3.11. Організовувати триразове доброякісне харчування. В літній період – додатковий сніданок (соки, фрукти).

3.12.Співпрацювати із сім’єю, розширювати психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дитину раннього та дошкільного віку.

3.13.Надавати свої послуги 5 днів на тиждень з денним перебуванням дитини з 7.00 до 17.30. 3.14.Організувати роботу гуртків для розвитку спеціальних здібностей дітей.

3.15.Зберігати за дитиною місце в дошкільному закладі в разі хвороби, карантину, проходження санаторно-курортного лікування, під час чергової відпустки батьків, а також у літньо-оздоровчий період ( до75 днів).

3.16.Надавати кваліфіковану медичну допомогу дитині, забезпечувати 1 раз на рік поглиблений медичний огляд (багатодітні, 3-4-го року життя, діти-інваліди, ЧАЕС, 6-7-го року життя), проводити планові щеплення відповідно до Постанови МОЗ.

3.17.Звітувати перед батьківським комітетом (не менше 1 разу на рік), загальними зборами (1раз на рік) за витрату спонсорських та батьківських коштів з наданням фінансових і бухгалтерських документів.

«Виконавець» має право:

3.18.Здійснювати соціально-педагогічний патронат, взаємодіяти із сім’єю.

3.19.Відраховувати дитину з дошкільного навчального закладу, повідомивши письмово батьків, або осіб, які їх заміняють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

Відрахування відбувається:

–за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі власної заяви;

- у разі невідвідування дошкільного навчального закладу понад один місяць без поважних причин та попереднього узгодження;

–на підставі документу лікувальної установи про протипоказання щодо відвідування дошкільного навчального закладу (медичного висновку про стан здоров’я дитини);

–у разі несплати батьками коштів за харчування дитини протягом двох місяців. 3.20.Використовувати спонсорські, благодійні, майнові надходження для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільного навчального закладу.

3.21. За згодою батьків надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти.

4. «Замовник» зобов’язується:

4.1.Виховувати, розвивати і навчати дитину у родинному колі, не допускати насильства, поважати гідність дитини.

4.2.Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних і культурних цінностей, шанобливе ставлення до старших за віком, працелюбність.

4.3.Підтримувати наступність у роботі дошкільного закладу і сім’ї.

4.4.Своєчасно вносити плату за харчування дитини до 20 числа кожного місяця (при оплаті вказувати № садочку, ПІБ дитини), звітуватись вихователю про оплату ( надавати копію квитанції), надавати документи про звільнення від сплати за харчування;

4.5.Приводити дитину до дошкільного навчального закладу здорову, чисту, охайну, особисто передавати вихователю і забирати дитину з ДНЗ не пізніше часу, передбаченого режимом роботи, та повідомляти про її самопочуття і поведінку вдома. Не дозволяється самостійно відпускати дитину до ДНЗ.

4.6.Своєчасно повідомляти вихователів та медичних працівників про причини відсутності дитини .

4.7.У разі невідвідування дитиною дошкільного навчального закладу:

– представити довідку від лікаря про стан здоров’я дитини у разі хвороби.

4.8.Повідомляти адміністрацію дошкільного навчального закладу про виявлені недоліки в організації життєдіяльності дитини для їхнього усунення.

4.9. Виконувати всі вимоги, передбачені чинним договором;

4.10.Відноситись з повагою до працівників ДНЗ;

4.11.Підтримувати санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях ДНЗ та на території закладу;

4.12. Брати участь в розвитку творчих здібностей дитини разом з ДНЗ;

4.13. Брати участь у громадському житті дошкільного навчального закладу, відвідувати групові та загальні батьківські збори.

4.14. Виконувати рішення батьківських зборів.

4.15. Брати участь у святкових культурно-масових заходах групи та дошкільного навчального закладу.

4.16. Надавати допомогу дошкільному навчальному закладу у вирішенні питання створення належних умов для перебування та виховання дітей, зміцненні матеріально-технічної бази; брати участь у благоустрої дошкільного навчального закладу, забезпеченні виконання санітарно-гігієнічних вимог(допомагати в переоформленні інтер’єру групи; проводити ремонт ігрового обладнання та майданчику групи; допомагати адміністрації при заміні піску в пісочницях тощо).

4.17. Сприяти придбанню дидактичного матеріалу для здійснення навчально-виховної роботи , необхідних канцелярських товарів, санітарно - гігієнічних засобів, та матеріалів, необхідних для здійснення ремонтних робіт.

4.18. Своєчасно приводити дитину в дошкільний навчальний заклад, не запізнюватися, не порушувати режим дошкільного навчального закладу, не пропускати заклад без поважних причин.

4.19. Не приводити хвору дитину у дошкільний навчальний заклад, у разі виникнення ускладнень, алергійних реакцій, хронічних захворювань або інших відхилень у стані дитини негайно повідомити вихователя групи та медичного працівника.

4.20. Неповнолітнім дітям (до16 років ) та стороннім особам, яких не зазначено батьками у письмовій заяві, діти із дошкільного закладу не віддаються.

4.21. Батькам та іншим особам напідпитку приходити за дітьми забороняється.

4.22. Заборонено в’їзжати на територію дитячого садка на автомобілі, вживати алкогольні напої, палити.

«Замовник» має право:

4.23. Бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу: батьківські комітети, благодійний фонд (у разі створення).

4.24. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу. 4.25.Звертатися до керівника, вихователя-методиста, практичного психолога, логопеда, медичних працівників, вихователів з питань розвитку, виховання і навчання своєї дитини.

4.26. Брати участь в покращенні організації освітньо-виховного процесу, зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати допомогу у проведенні ремонту, вносити благодійні внески та пожертви (ст.61 Закону України «Про освіту», ст.38 Закону України «Про дошкільну освіту», п.50 Положення про дошкільний навчальний заклад).

4.27. Захищати законні інтереси та права своєї дитини.

4.28. Заслуховувати звіти завідувача та вихователів про роботу закладу та звіт голови батьківського комітету про використання добровільних батьківських внесків.

4.29. Брати участь в роботі педагогічної ради.

4.30. Отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, стан її здоров’я, про особливості поведінки в колективі однолітків.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

«Виконавець» «Замовник»

ДНЗ №3 «ВЕСЕЛКА» __________________

Адреса:б-р Шкільний,4 ( ПІБ батьків)

Телефон: 5-74-08 _________________

Завідувач ДНЗ №3_______ (адреса, телефон)

Пасічник О.В. ________________

« »__________2016 р. (підпис)

« »________2016 р.

Пасічник О.В. ________________

« »__________2015 р. (підпис)

« »________2015 р.

Кiлькiсть переглядiв: 5000

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.