Дитячий онлайн-садок НУМО

ЮНІСЕФ разом із Міністерством освіти й науки України запустили дитячий онлайн-садок НУМО з розвивальними відео заняттями для дітей 3–6 років. Проєкт покликаний допомогти батькам зайняти дитину пізнавальними активностями, і тим самим відволікти дітей від воєнної дійсності.

за посиланням: wym-1658747438590

або скопірувати - https://megogo.net/ua/view/18037755-dityachiy-sadok-onlayn-numo.html

Інформаційний ролик для дітей про правила поведінки у випадку сигналу "Повітряна тривога" - за посиланням:

wym-1649924589316

Критерії оцінки ефективності діяльності та професійної майстерності педагогів ЗДО

• Педагогічно грамотне планування та організація освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки і практики.

• Володіння вихователем творчими інтерактивними методами роботи, нестандартними формами організації життєдіяльності дітей.

• Якісний рівень оздоровчо-профілактичної роботи, і як результат - зниження захворюваності дітей.

• Володіння комунікативною культурою, організаторськими здібностями, умінням створювати атмосферу співтворчості та співпраці з дитиною.

• Використання вихователем інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів.

• Досягнення оптимального результату, що виражається у достатньому та високому рівні компетентності дошкільників.

Рівні професійної майстерності педагогів

• Рівень дилетантства (педагоги потребують постійного контролю і допомоги з боку керівництва; не проявляють самостійності і творчості в плануванні і проведенні освітнього процесу; працюють «по старинці»).

Завдання керівника: підвищити дослідницьку роль педагога, вчити його більше осмислювати, аналізувати, порівнювати, співставляти результати своєї роботи за традиційною системою з результатами роботи творчих педагогів.

• Рівень репродуктивної діяльності (педагоги вміють працювати і виконувати все так, як написано; до потреб дітей та їхніх інтересів уважні).

• Евристичний рівень (педагоги працюють за аналогією, придумують своє, схоже).

• Новаторство (педагоги самостійно розробляють цілісну систему освітнього процесу в цілому чи окремої ланки роботи з дітьми).

Критерії оцінювання творчої діяльності педагога ЗДО

1. Здатність педагога об'єктивно аналізувати і адекватно оцінювати власну діяльність.

2. Постійне самовдосконалення педагога через систематичне та ефективне навчання.

3. Активна участь педагога та його творча самореалізація в системі методичної роботи.

4. Творчий нестандартний підхід до підготовки та проведення інноваційних видів занять та інших видів діяльності.

5. Активна участь у дослідницько-експериментальній роботі. 6. Використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання і виховання, моделювання і трансформація ППД.

Показники інноваційної діяльності педагога

(за Л. Калуською)

1. Здатність творчо втілювати нові ідеї: свобода дій і незалежність у використанні конкретних методик; нове розуміння цінностей освіти та виховання; бажання змін; моделювання експериментальних освітніх систем.

2. Високий культурно-естетичний рівень: глибока освіченість; різнобічність зацікавлень та інтересів.

3. Особиста здатність розуміти й сприймати новітні ідеї, думки, напрямки, течії в освіті.

Професіограма сучасного педагога - "дошкільника":

(за Л. Калуською)

1. Всебічна вихованість.

2. Педагогічна ерудиція.

3. Досконалі професійні вміння.

4. Розвинуте педагогічне мислення

5. Висока результативність навчання та виховання дітей.

6. Володіння різними освітніми технологіями.

7. Індивідуально-творчий стиль у своїй діяльності.

8. Володіння новими методами роботи з дошкільниками.

9. Впровадження в практику роботи кращого ППД колег та педагогів інших ДНЗ.

/Files/images/oe_6c3111c1319e47d892700055119d7f33.gif

Положення


Про проведення огляду-конкурсу «Городів на підвіконні»

1. Загальні положення.

1.1. Організатором огляду-конкурсу є адміністрація ДНЗ № 3 «Веселка».

1.2. Огляд-конкурс на кращий город на підвіконні – форма методичної роботи, яка стимулює мотиваційний та рефлексійний процес діяльності вихователів.

1.3. Огляд-конкурс сприяє удосконаленню розвивального середовища у дошкільному закладі.

2.Мета і завдання огляду-конкурсу

2.1. Метою огляду-конкурсу є створення оптимальних умов для розвитку пізнавального, емоційного-ціннісного, практично-діяльнісного ставлення до природи, формування у дітей трудових умінь та навичок, здатності оцінювати результати праці.

2.2. Завданнями огляду-конкурсу є :

• сприяння формуванню у дітей уявлень прозростання і розвиток рослин;

• закріплення навичок догляду за рослинами;

• виявлення творчого потенціалу педагогів;

• збагачення розвивального середовища груп;

• активізація співпраці вихованців, педагогів і батьків у освітньому процесі.

3. Учасники та строки проведення огляду-конкурсу

3.1. У огляді-конкурсі беруть участь всі педагоги, помічники вихователів, діти.

3.2. Строки проведення огляду-конкурсу: з 01.02.18 по 28.02.18

4. Критерії оцінювання городів на підвіконні.

4.1. Оформлення:

• декоративно-художнєоформлення

• рівень творчої активності та екологічної культури при оформленні композиції(оригінальність);

• видова різноманітність рослин у відповідність віковій групі дітей;

• естетичність;

• креативність;

• участь дітей в оформленні;

• безпека, доступність в розвитку трудових навичок дітей;

• наявність щоденника спостережень;

• проектна діяльність.

4.2. Обладнання:

• відповідність обладнання правилам безпеки життєдіяльності.

• інструменти для догляду за рослинами

5. Порядок оцінювання

5.1. Оцінювання проводить жюрі до складу якого входить:

• директор, вихователі-методисти, фахівець з ОП.

6. Підбиття підсумків та нагородження.

6.1. Підбиття підсумків відбудеться 27.02.18.

6.2. Переможці нагороджуються грамотами на педагогічній раді.

«ГОРОД НА ПІДВІКОННІ»

Город на підвіконні в дитячому садку сприяє розвитку допитливості і спостережливості в дітей, він допомагає краще пізнати життя рослин. Дана форма роботи дає можливість розширити уявлення дітей про рослини як живі організми, про умови, необхідні для їх росту і розвитку, розвивати естетичні почуття, уміння радіти красі вирощуваних рослин та результатом своєї праці.

Дуже важливо, щоб діти брали активну участь у посадці та наступному догляді за рослинами. Суворих вимог до переліку рослин немає. Для вихованців молодших груп доцільно висаджувати рослини, які мають велике насіння. Для дітей 5-го та 6-го років життя можна пропонувати більш дрібне насіння.

До вашої уваги приблизний перелік рослин які можна висаджувати з дітьми: цибуля-ріпка, часточки часнику, коренеплоди буряка, петрушки, селери. Все, що проросте, потрібно використовувати як вітамінну добавку до обіду. Можна вирощувати по 1-2 примірника кімнатних сортів огірка, томата, горошку, різноманітні декоративні рослини (квіти, декоративна трава ).

За рослинами повинні проводитися регулярні спостереження з фіксацією результатів у щоденнику. У молодших групах вихователь замальовує або фотографує зміни. У середніх - діти допомагають (наприклад, вихователь малює цибулину, а дитина - зелене листя). У старших групах результати спостережень замальовують діти. Така робота розвиває спостережливість, привчає уважно вдивлятися в навколишню природу, встановлювати послідовність та взаємозв'язок між явищами. Вирощуючи, доглядаючи за рослинами, малюки спостерігають за тим, які з них ростуть швидше, порівнюють форму і колір листя, розглядають їх через лупу, визначають умови, необхідні для росту і розвитку рослин.

Рекомендується проводити цікаві досліди та експерименти, які спонукають дітей до самостійного пошуку причин, способів дії, прояву творчості, підтримують у дітей ініціативу, кмітливість, критичність та самостійність. Доцільно відвести місце для лабораторії, де рослини будуть висаджуватися різними способами: між двома площинами у вату, у камені тощо. Можна висаджувати цибулини, створюючи для них різні умови: для однієї - тепло, воду, світло; для іншої - тепло, воду, темряву; для третьої - холод, воду, світло. Організовуючи такий дослід, проводячи з дітьми регулярні щотижневі спостереження за проростанням цибулі з наступним фіксуванням результатів в календарі, вихователь досягає поставленої мети - на конкретному прикладі переконує дітей у значущості окремих факторів зовнішнього середовища для росту і розвитку рослин.

Для спостереження за весняними змінами в житті рослин у групу добре принести гілочки дерев. Для молодших груп - гілочки одного дерева (для спостереження за бруньками та листям). Для середніх груп - гілочки двох дерев (добре відомих дітям та легко помітних зовні). Для старших - гілки декількох порід (що ростуть на території дитячого садка).

Робота щодо організації городу на підвіконні буде успішнішою, якщо її проводити поетапно.

1. Посадка рослин, виготовлення таблиць-покажчиків з назвами і датою посадки. Знайомство дітей з алгоритмом по догляду за рослинами. Підбір художньої літератури про посаджені рослини: приказки, вірші, казки, загадки.

2. Спостереження за ростом рослин, проведення дослідів, експериментів. Результати фіксуються у щоденнику. Створення колекції насіння овочевих культур, популярних у нашому регіоні. Знайомство з художньою літературою, створення картотеки художнього слова, розгляд ілюстрацій, проведення бесід, ігор.

3. Аналіз та узагальнення результатів, отриманих у процесі дослідницької діяльності дітей. Оформлення виставки малюнків «Від насінини до паростку». Складання розповідей про те, як доглядати за рослинами.

/Files/images/SunLine.gif

Вихователям присвячується

Із всіх професій, які є у світі,
З усіх ремесел на землі
Одна лише красується у світлі,
І світло це сподобалось мені.
О, вихователь! Ти даруєш світло,
Ти вчиш любові, мудрості і доброти,
Щоб у малих серденьках було завжди літо
Без смутку, прикрості і самоти.
Своїм теплом ти прихиляєш небо.
В маленькому житті лишаєш добрий слід.
І крізь роки дитина пам’ятатиме про тебе,
Бо вибрав ти, мабуть, найвищу із доріг.
І нагорода є твоя безцінна,
Бо Бог на всіх нас дивиться згори.
За те, що серце віддаєш дитині
Душа твоя не знає смутку й самоти.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 3035

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.