ГУРТКОВА РОБОТА

Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток.

У зв’язку з цим перед дошкільним навчальним закладом стоїть важливе завдання розвитку творчого потенціалу підростаючого покоління, що, в свою чергу, вимагає вдосконалення освітнього процесу з урахуванням психологічних закономірностей всієї системи пізнавальних процесів.

Широкі можливості у розв’язанні проблеми розвитку творчих здібностей дитини надає гурткова робота.

Гурткова робота в ДНЗ "Веселка"є важливою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будується за авторськими перспективними планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок та освітніх інновацій.

«Клуб англійської» (English club)

/Files/images/english-for-kids_Englisher(1).jpeg

МІНІСТЕРСТВО ОСВТІИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дошкільний навчальний заклад №3 «Веселка»

Схвалено та рекомендовано ЗАТВЕРДЖЕНО

до впровадження рішенням Наказ Управління освіти

науково-методичної ради міського Южноукраїнської міської ради

методичного кабінету № ___ від _______________р.

Управління освіти

Южноукраїнської міської ради

Протокол №___ від ______________р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дошкільної освіти гуртка з англійської мови

«Клуб англійської» (English club)

Южноукраїнськ

2016

Адаптована

Рецензенти: методист ДНЗ № 3 «Веселка» Макогоню О.А.

методист Управління освіти

Южноукраїнської міської ради

Малахова Т.М.

Термін дії адаптованої програми: 01.01.2016 – 01.01.2021

Навчальна програма

Пояснювальна записка

Програма навчання дошкільнят англійської мови, призначена для дітей других молодших, середніх, і старших груп дитячого садка, складена на основі системи навчальних пісень, ігор і вправ.

У процесі оволодіння новим засобом спілкування, у дітей формується правильне розуміння мови, як суспільного явища, розвиваються інтелектуальні, мовні і емоційні здібності. На даному етапі закладаються мовні основи.

Дана програма базується на принципах комунікативного навчання і спрямована на формування позитивної пізнавальної мотивації та призначена для колективної роботи з дітьми.

Змістом роботи гуртка з англійської мови є:

1. Підготовчий характер навчання – визначити рівень розвитку рідного мовлення дітей відповідно до віку, здатність засвоїти дібраний для навчання матеріал.

2. Посильність змісту загалом і його частин зокрема – поступове наростання складності матеріалу та мовленнєвих функцій, забезпечувати наступність дошкільного і раннього шкільного англомовного навчання.

3. Достатність змісту для реалізації мети і цілей навчання – забезпечити формування елементарних навичок усного мовлення на основі визначеного для засвоєння мовленнєвого, мовного, лінгвокраїнознавчого матеріалу, зміст освіти повинен бути засобом соціологізації дитини, сприяти розвиткові її інтелектуального потенціалу з урахуванням індивідуальних особливостей.

Принципи, за якими будується робота гуртка «Клуб англійської»:

1. Принцип комунікативності та колективне спілкування є провідними методичними принципами. Мовний зміст на заняттях готується і подається у такому вигляді, що весь колектив групи стає учасником ігрової мовленнєвої ситуації.

2. Принцип систематичності та послідовності навчання. Налагоджувати взаємозв’язки, взаємозалежність між набутими знаннями.

3. Принцип доступності. Зміст знань, методи та прийоми мають відповідати віку, рівню, розвитку, підготовці, інтересам дітей.

4. Принцип зв’язку. Педагог і дитини маюсь уміти встановлювати взаємозв’язки процесів, знаходити аналоги у реальному житті, навколишньому світі.

5. Принцип свідомості полягає в тому, щоб англомовний матеріал використовувався у цікавій і привабливій для дітей формі.

6. Принцип зацікавленості та активності полягає в тому, щоб переважала емоційна, мовленнєва активність дитини, зацікавленість її в особистісному та колективному спілкуванні.

Мета роботи гуртка з англійської мови:

1. Формувати у дітей стійкий інтерес, позитивне ставлення до вивчення англійської мови.

2. Навчати навичок вільного спілкування на рівні «початківець» - опанування певного рівня мовленнєвого матеріалу, розвиток та виховання грамотної особистості та підвищення ефективності навчання в школі.

3. Збагачення її інтелектуальної, вольової, моральної та соціальної сфер у процесі оволодіння основами іншомовного спілкування.

Основні завдання гуртка «Клуб англійської»:

1. Ознайомити дітей з іноземною мовою та культурою.

2. Формувати вміння спілкуватися англійською на рівні дошкільника-«початківця».

3. Розвивати певні мовленнєві вміння та навички: увагу, пам'ять, мислення, уяву, творчі здібності та фантазію.

4. Виховувати активність, дисциплінованість та спостережливість.

5. Сприяти формуванню взаємоповаги та самоповаги.

Орієнтований план роботи гуртка «Клуб англійської»

Зміст навчальної програми

Зміст програми включає в себе реалізацію цілей і завдань при одночасному задоволенні пізнавальних і комунікативних потреб дітей. У зміст навчання включаються:

- базові мовні зразки, що відображають ігрові та реальні відносини в мові;

- засоби для моделювання цих зразків (скоромовки, вірші, лічилки, пісні, казки; діалоги і монологічні тексти, ігри).

Систематичність занять – двічі на тиждень, тривалість залежить від віку дітей у групі – в середньому від 15 до 25 хвилин. Заняття не повинні бути нудними, перевантаженими новим матеріалом. Рекомендується на одному занятті вводити не більше 5 нових слів або 1-2 речень. Слід застосовувати найрізноманітніші ігри, як рухомі, так і спокійні. Подача матеріалу повинна бути яскравою та емоційною. Для цього використовується велика кількість іграшок, дидактичних, роздаткових матеріалів, картинок, карток, кубиків.

Програма гуртка з англійської мови

Види діяльності на занятті:

1. Робота над вимовою: казка "Живий язичок", вірші, пісні.

2. Робота з іграшкою: діалог з іграшкою, опис іграшки.

3. Робота з картинкою: опис картини, гра "Що зникло", "Знайди картинку".

4. Заняття із залученням рухливих ігор та фізкультурних вправ.

5. Рухливі і спокійні ігри.

6. Робота з відео-матеріалом: перегляд та обговорення мультфільмів.

Навчально-тематичний план

Форми роботи Кількість год. на тиждень Кількість год. на місяць Кількість год. на рік
Груповіта індивідуальні заняття 18 год. 72 год. 648 год.

Перспективний тематичний план роботи гуртка з англійської мови «Клуб англійської»:

Тиждень Тема Завдання Кількість годин
Січень
І тиждень – Знайомство. Виявити рівень мовного розвитку, готовності дітей до сприйняття та вимови звуків англійської мови. 18 год.
ІІ тиждень – Мови світу. Ознайомлення з англомовними країнами, а також способами вимови звуків. 18 год.
ІІІ тиждень – Привітання. Знайомство. Учитися вітатися і прощатися. Учити знайомитися, запитувати: «Як тебе звати?» і називати своє ім’я. 18 год.
ІV тиждень – Зимові розваги. Поверхнє ознайомлення з традиціями англомовних країн. Вивчення новорічних ігор та пісень. 18 год.
ВСЬОГО: 72
Лютий
І тиждень – Зустріч. Учити запитувати «Як твої справи?», «Скільки тобі років?» і відповідати на запитання. 18 год.
ІІ тиждень – Хлопчики і дівчатка. Вивчити нові поняття: «He, she; I am a boy, I am a girl». Вивчення ввічливих слів – будь ласка, вибачте, дякую. 18 год.
ІІІ тиждень – Вчуся рахувати. Кольори. Учитися рахувати до десяти. Початок вивчення «Веселка». «What colour’s this?». 18 год.
ІV тиждень – Пори року. Весна прийшла. Вивчення нового лексичного матеріалу, нових пісень. 18 год.
ВСЬОГО: 72
Березень
І тиждень – «Веселка». Повторення попереднього матеріалу. Ознайомлення з іншими кольорами. Розучування пісеньки «Red and yellow». 18 год.
ІІ тиждень – Людина, ії обличчя. Учити називати частини тіла. Пісня «Head and shoulders». Гра «Скажи і покажи». 18 год.
ІІІ тиждень – Моя родина та я. Учити називати членів сім’ї та навчитися розповідати про них. 18 год.
ІV тиждень – Ми – спортсмени. Вивчення нових слів (дієслів) за допомогою ігор та фізкультхвилинки «Hands up». 18 год.
ВСЬОГО: 72
Квітень
І тиждень – Мій вихованець. Тварини. Ознайомити дітей за новою лексикою через вірш «A cat and a mouse». Вивчення нової структури: «What is this? – It is a cat». 18 год.
ІІ тиждень – Мій дім. Учити розрізняти місце знаходження предмета. Вивчення нової структури: «What can you see? – I see…». 18 год.
ІІІ тиждень – Мої іграшки. Введення нової лексики за темою: «Toys: a ball, a doll, a car». Активізація пройдених дієслів за допомогою фізкультурної хвилинки «Hands up, clap…». 18 год.
ІV тиждень – Чудовій світ навколо нас. Вивчення нових тварин та квітів. 18 год.
ВСЬОГО: 72
Травень
І тиждень – Фрукти та овочі. Учити називати продукти харчування. 18 год.
ІІ тиждень – Я можу… Учити відповідати на запитання на зразок: «Чи вмієш ти співати?». Структура «I can…; Yes, I can; No, I can not». 18 год.
ІІІ тиждень – Я люблю…, Мені подобається… Учити відповідати на запитання «Чи любиш ти тварин?». Структура: «I love…; I like…». 18 год.
ІV тиждень – Повторення вивченого. Підсумкове свято-розвага. Розважальні ігри з вивченими словами. 18 год.
Всього 72
ВСЬОГО НА РІК 648

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засідання педагогічної ради ЗДО №3

Протокол № __ від _____________

Директор ЗДО № 3

О.В.Пасічник ________________

«___» ________________ 2019 р.

Перспективне планування гуртка з англійської мови для середніх та

спеціальної груп

ЗДО №3 «Веселка»

Керівник гуртка

УрсулВ.А.

2019 – 2020р.

Перспективне планування на 2019 – 2020 навчальний рік для середніх та спеціальної групи

Вересень Години
І тиждень «Давайте знайомитися» (“Let’s get acquainted”) Учитися вітатися і прощатися. Ознайомлення зі словами: good, morning, afternoon, evening, my, your, this, is, am. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Давайте знайомитися» (“Let’s get acquainted”) Вчитися запитувати та казати: Good morning! Good afternoon! Good evening! What is your name? My name is… This is… I am… How old are you? Where do you live? 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Порироку. Погодаі природа» Іпідрозділ (“Seasons. Weatherand nature”) Осінь – Autumn. Ознайомлення з дощовою порою року – осінню. Вивчаємо характерні риси даної пори та вивчення нового лексичного матеріалу: leaf, tree, wind, colours and etc. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Моя сім’я» (“My family”) Учити називати членів сім’ї: family, mother, father, sister, brother, strong, big, small, smart, beautiful, I love my family. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Жовтень
І тиждень «Мої іграшки» (“My toys”) Введення слів: doll, ball, train, flag, construction set, tumbler, pyramid, car, sand set, teddy bear, sorter, rattle, robot, block, doll house, puzzle, lacing, tool, top. 13 год. 30 хв. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Мої іграшки» (“My toys”) Вивчення нових дієслів: to like, to dislike, to play with a ball, to like a doll, to take a train, to bring a tumbler, to make a pyramid, to drive a car, to play with sand set, to take a teddy bear, to run on a sorter, to grab a rattle, to wind a robot, to put a block, to make a house, to gather a puzzle, to do lacing, to take tools, to wind a top.
ІІІ тиждень «Свійські і дикі тварини» (“Domestic and wild animals”) Учитися називати свійських тварин: domestic animals, dog, cat, bunny, cow, pig, goose, cock, duck, hen, goat, turkey, ship, donkey. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Свійські і дикі тварини» (“Domestic and wild animals”) Учитися називати домашніх тварин: wild animals, hear, wolf, fox, squirrel, hedgehog, bear, dear, wild boar. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Листопад
І тиждень «Їжа. У супермаркеті» (“Food. At the supermarket”) Вивчення нових слів за темою «Їжа»: bread, butter, milk, cream, cheese, candy, chocolate, meat, pizza, cakes, toast, ice cream, noodle, vegetables, fruits, juice, water. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Їжа. У супермаркеті» (“Food. At the supermarket”) У супермаркеті: we go to the supermarket; we can buy there…; different food…; this is… Вчитися вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції “there are…”. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Фрукти. Овочі» (“Fruits. Vegetables”) Лексика fruits: apple, pear, plum, peach, grape, orange, kiwi, mandarin, banana, berry, strawberry, blueberry, apricot. Вчитися вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції “there are…”; вчити описувати фрукти за кольором та розміром. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Фрукти. Овочі» (“Fruits. Vegetables”) Учити називати продукти харчування. Лексика vegetables: potato, tomato, onion, cucumber, salad, zucchini, aubergine, radish, garlic, cabbage, broccoli, paprika. Вчити вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції “there are…”; вчити описувати овочі за кольором та розміром. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Грудень
І тиждень «Пори року. Погода і природа» (“Seasons. Weather and nature”) Зима – Winter. Ознайомлення із сніжною порою року, її погодою. Вивчення нових слів: winter, snow, snowball, snowman, snowy, ski, cold, wind and etc. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Будинок, меблі» (“House, furniture”) Лексика: a house, a room, a ceiling, a floor; this a room, this a house; I have a room; there is… Вчити вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції “there are…”. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Будинок, меблі» (“House, furniture”) Лексика:a table, a chair, a bed, a sofa, a door, a window, a bedroom, a kitchen. Вчити вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції “there are…”. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Свята, відпочинок, розваги» (“Holidays, rest, entertainments”) Ознайомити дітей з новою лексикою та святами: Christmas Day (Christmas Tree), New Year (New Year’s Tree, happy, wish, dreams). 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Січень
І тиждень «Подорож у казку» (“Fairy tails”) Введення нової лексики за допомогою казкових героїв: Cinderella, The Sleeping Beauty, The Cat in High Boots, A Star Boy, Three Bears, Winnie the Pooh, Bambi, Nutcracker. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Частини тіла. Зовнішність» (“Parts of body. Appearance”) Учити називати частин тіла, вживання іменників (body): a head, shoulders, hands, legs, fingers. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Частини тіла. Зовнішність» (“Parts of body. Appearance”) Учити називати іменники зовнішності: a face, a nose, an eye, an ear, a mouth, an arm, a leg. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Частини тіла. Зовнішність» (“Parts of body. Appearance”) Вживання дієслів: brush, get up, wash, like, dislike; beautiful, handsome, neat, sot, tall, long. “I get up; I wash my face; I brush my teeth; I eat my breakfast…” 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Лютий
І тиждень «Побут, меблі, одяг, взуття» (“Way of life, furniture, clothes, footwear”) Вживання нової лексики: bed, sofa, table, lamp, computer, chair, arm-chair, wardrobe, window, door, floor, ceiling, corner, curtain, room. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Побут, меблі, одяг, взуття» (“Way of life, furniture, clothes, footwear”) Вживання нової лексики: boots, cap, coat, dress, gloves, hat, jacket, jeans, pants, raincoat, scarf, skirt, shirt, slippers, socks, suit, sweater, tie, trousers, belt. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Побут, меблі, одяг, взуття» (“Way of life, furniture, clothes, footwear”) Вчити вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції “there are…”; I have a room; there is a…bed; I wear…”. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Я – українець» (“I am Ukrainian”) Лексика: Ukrainian, national. Nation, culture, language, European country. Граматика: I live in Ukraine, Ukrainian nation, I am Ukrainian, national culture, Ukrainian language, people, all over the world, I am proud to be Ukrainian. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Березень
І тиждень «Пори року. Погода і природа» (“Seasons. Weather and nature”) Весна – Spring. Ознайомлення з теплою та квітучою порою рокую. Вивчення нових слів: spring, tree, sun, warm, smell, grow and etc. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Пори року. Погода і природа» (“Seasons. Weather and nature”) Вивчення нового лексичного матеріалу: warm, cold, rainy, windy, frosty, snowy, sunny; it is raining (snowing, winding). 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Птахи і рослини» (“Birds and plants”) Лексика birds: a sparrow, a pigeon, a stork, a parrot, an eagle, an ostrich. “Birds can fly (flies)”. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Птахи і рослини» (“Birds and plants”) Лексика plants: a tree, a bush, pear tree, maple, palm, lilac, pine, apple tree. “Plants: this is… a tree,…” 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Квітень
І тиждень «День народження» (“Happy birthday”) Лексика: age, balloon, birth, birthday cake, blow out, candle, candy, celebrate, children, chocolate, confetti, cookie, greeting card, guests, happy birthday, wish, invite, ice cream, present. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «День народження» (“Happy birthday”) Граматика: to celebrate a birthday, I’m 4(5), to have a birthday party, to blow out candles, to eat coolie, to make greeting card, to gather guests, to make a wish. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Ми – спортсмени.» (“We are athletes” Вивчення нових слів (дієслів) за допомогою ігор та фізкультхвилинки «Hands up»: stand up, sit down, wake up, get up, run, jump, hop, swim, fly. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Чудовій світ навколо нас.» (“The beautiful world around us”) Вивчення нових тварин та квітів: rose, bee, bumble-bee, tulip… 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Травень
І тиждень Я можу… Учити відповідати на запитання на зразок: «Чи вмієш ти співати?». Структура «I can…; Yes, I can; No, I can not». 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень Я люблю…, Мені подобається… Учити відповідати на запитання «Чи любиш ти тварин?». Структура: «I love…; I like…». 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Пори року. Погода і природа» (“Seasons. Weather and nature”) Літо – Summer. Ознайомлення із спекотною порою року. Вивчення нових лексичних одиниць: summer, sun, sea, sunshine, water, warm, hot and etc. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень Повторення вивченого. Підсумкове свято-розвага. Розважальні ігри з вивченими словами. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Всього: 486

Перспективне планування на 2018 – 2019 навчальний рік для старших груп

Вересень Години
І тиждень «Давайте знайомитися» (“Let’s get acquainted”) Учитися вітатися і прощатися. Ознайомлення зі словами: good, morning, afternoon, evening, my, your, this, is, am, where, live, town, city, village, yes, no. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Давайте знайомитися» (“Let’s get acquainted”) Вчитися запитувати та казати: Good morning! Good afternoon! Good evening! What is your name? My name is… This is… I am… How old are you? Where do you live? I live in the town. Do you live in the city? 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Порироку. Погодаі природа» Іпідрозділ (“Seasons. Weatherand nature”) Осінь – Autumn. Ознайомлення з дощовою порою року – осінню. Вивчаємо характерні риси даної пори та вивчення нового лексичного матеріалу: leaf, tree, wind, colours and etc. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Моя родина» (“My family”) Учити називати членів сім’ї: family, mother, father, sister, brother, strong, big, small, smart, beautiful, love, like, big, there, us, have, house, flat. Вживання зазначених іменників у множині; прикметників: young, old, beautiful, handsome, lovely. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Жовтень
І тиждень «Моя родина» (“My family”) Вживання нової лексики у реченнях: I love my family; this is my mother; Is your family big?; There are…(two) of us. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Я – українець» (“I am Ukrainian”) Лексика: Ukrainian, national. Nation, culture, language, European country. Граматика: I live in Ukraine, Ukrainian nation, I am Ukrainian, national culture, Ukrainian language, people, all over the world, I am proud to be Ukrainian.
ІІІ тиждень «Мої улюблені іграшки» (“My favorite toys”) Введення слів: doll, ball, train, flag, construction set, tumbler, pyramid, car, sand set, teddy bear, sorter, rattle, robot, block, doll house, puzzle, lacing, tool, top. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Мої улюблені іграшки» (“My favorite toys”) Вивчення нових дієслів: to like, to dislike, to play with a ball, to like a doll, to take a train, to bring a tumbler, to make a pyramid, to drive a car, to play with sand set, to take a teddy bear, to run on a sorter, to grab a rattle, to wind a robot, to put a block, to make a house, to gather a puzzle, to do lacing, to take tools, to wind a top. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Листопад
І тиждень «На фермі» (“At the farm”) Вивчення свійських тварин: cow, horse, pig, goose, cock, duck, hen, goat, turkey, ship, donkey. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «У зоопарку» (“At the zoo”) Вивчення нових тварин: wolf, fox, squirrel, hedgehog, bear, dear, wild boar, tiger, lion, monkey, elephant, kangaroo, giraffe, jaguar, panther, hyena, koala, zebra, camel. Rhino, hippopotamus. Вживання зазначених іменників у множині. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «У зоопарку» (“At the zoo”) Вивчення нових дієслів: go, can, see, may, play, with, lot of. We go to the zoo; we can see there…; we may play with…; a lot of animals. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Пори року. Погода і природа» (“Seasons. Weather and nature”) Зима – Winter. Ознайомлення із сніжною порою року, її погодою. Вивчення нових слів: winter, snow, snowball, snowman, snowy, ski, cold, wind and etc. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Грудень
І тиждень «У супермаркеті» (“At the supermarket”) Вивчення нових слів за темою «Їжа»: bread, butter, milk, cream, cheese, candy, chocolate, meat, pizza, cakes, toast, ice cream, noodle, vegetables, fruits, juice, water. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «У супермаркеті» (“At the supermarket”) У супермаркеті: we go to the supermarket; we can buy there…; different food…; this is… Вчитися вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції “there are…”. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Свята, відпочинок, розваги» (“Holidays, rest, entertainments”) Ознайомити дітей з новою лексикою та святами: Independence Day (to celebrate, Independence Day, Independent country, national holiday), Thanksgiving (thanking day, family super, to gather, to come home), St. Valentine’s Day (to give, Valentine card, to make friendship, to be in love) 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Свята, відпочинок, розваги» (“Holidays, rest, entertainments”) Ознайомити дітей з новою лексикою та святами: Christmas Day (Christmas Tree, decorate, a house), New Year (New Year’s Tree, happy, wish, dreams, fireworks, come true). 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Січень
І тиждень «Свята, відпочинок, розваги» (“Holidays, rest, entertainments”) Ознайомити дітей з новою лексикою та святами: Halloween (ask, sweets, costumes, scaring, to put on, costumes, to wear, scaring), Easter (Basket, painted eggs, Easter bread, church). 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Мій робочий день. Частини тіла. Зовнішність» (“My working day. Parts of a body. Appearance”) Вивчення нових слів за темою «Мій робочий день»: my working day, get up, wash, like, dislike, make a bed, do morning exercises, eat breakfast, go to the kindergarten. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Мій робочий день. Частини тіла. Зовнішність» (“My working day. Parts of a body. Appearance”) Учити називати частин тіла, вживання іменників (body): a head, shoulders, hands, legs, fingers, a face, a nose, an eye, an ear, a mouth, an arm, a leg. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Мій робочий день. Частини тіла. Зовнішність» (“My working day. Parts of a body. Appearance”) Вживання дієслів: brush, get up, wash, like, dislike; beautiful, handsome, neat, sot, tall, long. “I get up; I wash my face; I brush my teeth; I eat my breakfast…” 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Лютий
І тиждень «Кімната. Будинок» (“A room. A house”) room, house, living room, kitchen, sleeping Лексика: room, cabinet, bed, sofa, table, lamp, computer, chair, arm-chair, wardrobe, window, door, floor, ceiling, corner, curtain, bedside table, bookcase, desk. Вживання іменників у множині. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Кімната. Будинок» (“A room. A house”) Вчити вживати зазначені лексичні одиниці в граматичній конструкції “there are…”. “I have a room (house); My room is (not) big (small); there is a…bed. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Птахи і рослини» (“Birds and plants”) Лексика birds: a sparrow, a pigeon, a stork, a parrot, an eagle, an ostrich. “Birds can fly (flies)”. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Птахи і рослини» (“Birds and plants”) Лексика plants: a tree, a bush, pear tree, maple, palm, lilac, pine, apple tree. “Plants: this is… a tree,…” 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Березень
І тиждень «Пори року. Погода і природа» (“Seasons. Weather and nature”) Весна – Spring. Ознайомлення з теплою та квітучою порою рокую. Вивчення нових слів: spring, tree, sun, warm, smell, grow and etc. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Місто. Транспорт» (“A town. Transport”) Вивчення нової лексики за темою «Місто»: town, big, small, a lot of, people, shops, supermarkets, cars, buses, cafes, play points, child centers, parks, squares; at the town. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Місто. Транспорт» (“A town. Transport”) Вивчення нової лексики за темою «Транспорт»: airplane, ambulance, boat, car, bicycle, bike, elevator, fire engine, helicopter, jeep, motorcycle, ocean liner, taxi, trolley, truck, van. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Професії. Хобі» (“Professions. Hobbies”) Вивчення нового лексичного матеріалу: professions; this is a doctor (teacher, farmer, musician, sportsman, hair maker, policeman, cameraman, director, driver, artist. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Квітень
І тиждень «Професії. Хобі» (“Professions. Hobbies”) Вчити вживати зазначені лексичні одиниці в множині; вчити дітей вживати у мовлені фрази: want to be a…; wish to become…; like the profession of a…; It is interesting profession; The teacher teaches…; The doctor helps… 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Подорож у космос» (“A trip into the Universe”) Вивчення лексичного матеріалу: stars, a moon, a sun, planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. The Universe, The Milky Way, satellite. Граматичні конструкції: stars in the place, a moon is a satellite of the Earth, a sun, The Sun system, there nine planets of the Sun System. 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «День народження» (“Happy birthday”) Лексика: age, balloon, birth, birthday cake, blow out, candle, candy, celebrate, children, chocolate, confetti, cookie, greeting card, guests, happy birthday, wish, invite, ice cream, present. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень «Скоро в школу. Алфавіт» (“It’s soon to the school. Alphabet”) Вивчення алфавіту та нових слів та граматичних конструкцій: At the school; to learn, letters, computer; I want to go to school, I like to learn letters, I will study in the school, I will read books, I will study to write, I will study all letters. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Травень
І тиждень «Ми – спортсмени.» (“We are athletes” Вивчення нових слів (дієслів) за допомогою ігор та фізкультхвилинки «Hands up»: stand up, sit down, wake up, get up, run, jump, hop, swim, fly. 13 год. 30 хв.
ІІ тиждень «Чудовій світ навколо нас.» (“The beautiful world around us”) Вивчення нових тварин та квітів: rose, bee, bumble-bee, tulip… Учити відповідати на запитання «Чи любиш ти тварин?». Структура: «I love…; I like…». 13 год. 30 хв.
ІІІ тиждень «Пори року. Погода і природа» (“Seasons. Weather and nature”) Літо – Summer. Ознайомлення із спекотною порою року. Вивчення нових лексичних одиниць: summer, sun, sea, sunshine, water, warm, hot and etc. 13 год. 30 хв.
ІV тиждень Повторення вивченого. Підсумкове свято-розвага. Розважальні ігри з вивченими словами. 13 год. 30 хв.
Всього: 54
Всього: 486

Хореографічна студія "Рушничок"

/Files/images/depositphotos_135249534-stock-illustration-cartoon-dancing-kids.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2391

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.