Нормативно-правові акти щодо організації функціонування дошкільних закладів

1. Закон України «Про дошкільну освіту»

2. Закон України «Про охорону дитинства»

3. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної се редньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

4. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні (Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008)

5. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 № 629)

6. Конвенція про права дитини (з 27 вересня 1991 р.)

7. Резолюція І Всеукраїнського з’їзду Педагогічних працівників дошкільної освіти 5 листопада 2010 року

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

1. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад» «загальноосвітній навчальний заклад - до шкільний навчальний заклад» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306; зміни - постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №768)

2. Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305)

3. Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» (затверджене наказом Мініс­терства освіти і науки України від 23.03.2005 №178)

4. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550)

5. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене наказом Міністерства освіти України від 07.11.2000 №522)

7. Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398)

8. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних закладів України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455; зміни - наказ Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 №73)

9.Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796)

10.Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243; зміни - по станови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003, від 22.06.2005 №507)

Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Примірний статут дошкільного навчального закладу (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257)

2. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1/9-711)

3. Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 №1/9-165)

4. Інструкція з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджена наказом Міністерства освіти України від 28.10.2008 №985)

5. Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністерством охорони здоров'я України від 27.03.2006 №240/165)

6. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), і груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)

7. Нормативи наповнюваності груд дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)

8. Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (наказ Міністерства освіти України від 27.11.2007 №1041)

9. Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене) (затверджений наказом Міністерства освіти України від 11.09.2002 №509)

10. Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчвальних закладах (затверджена наказом МОНМСУ від 01.10.2012 №1059)

11. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти України від 21.11.2002 №667; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за №953/7241)

12. Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти України від 25.07.2005 №431)

13. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 18.02.2011 №1/9-114)

14. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене наказом Міністерства освіти України від 09.11.2010 №1070)

15. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти України від 19.10.2001 №691)

Інструктивні та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей (лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 №1/9-812)

2. Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти України від 17.08.2005 №1/9-431)

3. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист Міністерства освіти Українивід 07.05.2007 №1/9-263)

4. Підбір та використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти України від 17.03.2006 №1/9-153)

5. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389)

6. Інструктивно-методичними рекомендації «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки від 24.01.2007 №1/9-36)

Медичне обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах

1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826).

2. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 року №432/496)

3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)

4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)

5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)

6. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

1. Закон України «Про дитяче харчування»

2. Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів»

3. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

4. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591)

5. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2002 № 1243)

6. Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258)

7. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (затверджений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 01.06.2005 № 242/329)

8. Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загально освітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563)

9. Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280)

10. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394)

11. Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь (лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795)

12. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №298/227; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2006 року за №523/12397), (Із змінами, внесеними згідно з наказом МОНМС України від 26.02.2013 № 202/165 (z0440-13))

13.Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОЗУ від 24.03.2016 р. № 234

14. ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

15. СанПин 42-123-4117-86 „Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов"

Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільних навчальних закладах

1. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458)

2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (лист Міністерства освіти і "науки України від 27.08.2004 №1/9-438)

3. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9-563)

Нормативно-правове та методичне забезпечення дошкільної освіти

Програми:

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)(Наказ МОНМСУ від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти»)

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», 2012 р. (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від09.12.2011 №1/11-11601)

3.Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.12 р. № 604);

4.Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання (лист МО про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки» від 08.12.2010 №1/11-11178)

5. Дитина, Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. / Наук. кер. - Прескура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У (лист МОН про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освітні науки» від 08.12.2010 № 1/11-11177)

6. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» (автори: Коне ненко П. П., Касян Л. Г, Семенюченко О. В.; рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/ІІ-35І6 від 30.07.2008)

7. Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», авт.-упор. Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від 09.12.2011 № 1/11-11601).

Додаткові програми (парціальні)

1. Англійська мова для дітей дошкільного віку, автор Шкваріна Т.М.;

2. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку "Радість творчості", автор Борщ Р.М., Самойлик Д.В., 2013

Нормативні документи

1.Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455)

2.Інструктивно-методичними рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 №1.4/18-3082)

3. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують до шкільні навчальні заклади (лист Міністерства освіти і науки від 18.12.2000 №1/9-510).

4.Інструктивно-методичними рекомендації «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (лист Міністерства освіти і науки від 04.10.2007 №1/9-583)

5. Інструктивно-методичними рекомендації «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист Міністерства освіти і науки від 17.12. 2008 №1/9-811)

6.Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку (лист Міністерства освіти і науки від 27.09.2010 №1/9-666)

7. Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів (лист МОНМСУ від 13.08.2012 № 1/9-586)

8.План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки (схвалений рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2009 №3/2-2)

9. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 н.р.(лист МОН України від 20.06.2013 № 1/9-446)

Кiлькiсть переглядiв: 1727

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.