Про дотримання вимог щодо залучення та використання благодійної допомоги.

Освіта є однією зі сфер благодійної діяльності (Закон України“Про благодійну діяльність…”, ст.3),тому батьки на добровільній основі мають правонадавати навчальному закладу допомогу (Закон України“Про благодійну діяльність та благодійні організації”, ст.1).

Звичайно, у складний для країни час, державного фінансування недостатньо для створення належних умов у дитячих садках. Тому в суспільстві широко обговорюється законність добровільних пожертвувань і батьківських внесків на потреби дитячого садочку. Останнім часом у засобах масової інформації з’являються повідомлення про примусові благодійні внески в окремих навчальних закладах та їх нецільове використання.

Однак, в нашому закладі благодійна діяльність здійснюється в рамках законодавства України .

Так, законом не забороняється благодійна діяльність, навпаки: на законодавчому рівні закріплено можливість здійснення благодійної діяльності в навчальному закладі. Тобто, навчальний заклад має право отримувати добровільні пожертвування, однак вони повинні бути юридично правильно оформлені.

Згідно Законів України «Про освіту», «Про благодійництво та благодійні організації» та багатьох інших нормативно-правових документів, навчальний заклад має право залучати додаткові кошти на свої потреби, але зобов'язаний вести їм належний облік. Всі пожертви і добровільні внески повинні бути акумульовані на спеціальному розрахунковому рахунку, створеному органом Держказначейства.

У навчальному закладі за рішенням загальних зборів функціонує батьківський комітет, який є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

Саме батьківський комітет має право відповідно до чинного законодавства України контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом БК. Разом з тим, батьки мають право вимагати звіт від батьківського комітету щодо напрямів використання «фондів».

Сума пожертвувань затверджується батьківським комітетом, враховуючи побажання батьків та реальні потреби навчального закладу. Але ця сума в жодному разі не може бути фіксованою та бути однаковою для всіх.

Батьківський колектив на зборах при достатній кількості людей (більш ніж половина колективу) шляхом голосування приймає рішення, таке рішеня можна вважати дійсним. Рішення (разом з результатами голосування) фіксується в протоколі. Але будь-які рішення, що стосуються фінансової допомоги закладу, мають тільки характер пропозиції, агітації, оскільки вчленів батьківських комітетів (чи піклувальних рад) відсутнє право здійснювати збір коштів з інших батьків та їх розподіл (Положення про БКсадочків,пп.4.2, 4.8;Положення про ради; Закон України “Про благодійну діяльність…”, ст.1, п.1.5; Закон України “Про громадські об`єднання”, ст.12,п.1,ст.24,п.1).

При зборі та передачі благодійної допомоги в ДНЗ №3 виконуються дві умови:

1) КОЖЕН благодійник має можливість отримати документ (або копію), що підтверджує здійснення його особистого внеску (ЗУ “Про бухгалтерський облік…”, ст.8, п.2;Наказ Мінфін від 24.05.95р №88 “…забезпечення записів у бух.обліку”, п.2.4);

2) кожен внесок проходить бухгалтерський облік.

Адміністрація закладу та педагогічні працівники не втручаються у діяльність батьківського комітету (благодійних фондів і піклувальних рад) (лист Міністерства освіти і науки України від 05 вересня 2013 року № 1/9-608). Навпаки, керівнику забороняється використовувати кошти, отримані у вигляді благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, без зарахування на спеціальний розрахунковий рахунок, відкритий у Держказначействі (Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства України від 26 грудня 2003 року № 242, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23 січня 2004 за № 106/8706).

Більш того, будь-які зловживання з цього приводу з боку керівника закладу тягнуть за собою відповідальність згідно із законодавством про боротьбу з корупцією.

Кошти, що зараховані на спеціальний рахунок навчального закладу можуть бути використанітільки на мету, зазначену благодійником.

Благодійні внески можуть мати цільовий характер. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником закладу відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю освітньої установи. Зароблені закладом кошти з платних послуг, кошти, отримані з продажу вироблених товарів, плату за надання в оренду майна та приміщень, продажу майна відсутні.

Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг, яка надходить до навчального закладу, фіксується у актах.

Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформляється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг, за якими можна відобразити в обліку отриману допомогу.

Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги наказом створена комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей. Комісія складає акт-оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та передає його завідувачу на затвердження в одноденний термін після проведення засідання. В акті зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість. Один примірник акту-оприбуткування передається в бухгалтерію в трьохденний термін.

Але, кошти, витрачені на особисті потреби— придбання особистих речей для навчання, подарунків дітям, організовані батьками свята; канцелярські товари, засоби гігієни, подарунки вихователям, тощо у нашому закладі не оприбутковуються.

Також не слід забувати, що стаття 19 Конституції України чітко визначає, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Ні керівник навчального закладу, ні вихователі, ні члени батьківського комітету ДНЗ №3 не примушують здавати кошти на будь-які потреби. В нашому закладі будь-яке вимагання сплатити готівкові кошти або здійснити «подарунок» вихователютрактуються як перевищення службових повноважень та носять ознаки корупційних дій.

З метою уникнення системних та неконтрольованих зборів коштів з батьків в ДНЗ №3 «Веселка»:

- Систематично проводяться звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю (на засіданнях батьківського комітету закладу, батьківських конференціях, зборах трудового колективу, виробничих нарадах, засіданнях батьківських комітетів груп, групових батьківських зборах);

- забезпечується постійне інформування громадськості про надходження і використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті (батьківських куточках) дошкільного навчального закладу;

- проводиться відповідна роз'яснювальна робота серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

Підводимо підсумок: виходячи з вище сказаного, прийом благодійних внесків в нашому закладі відбувається виключно на добровільній основі з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, окрім коштів на особисті потреби.

Ще є над чим працювати. І одним з головних напрямків для дотримання вимог законодавства України щодо порядку залучення та використання благодійної допомоги в нашому садочку я бачу створення благодійного фонду закладу.

Витрати травень 2019 рік

Випускний

На прикрашення залу: 1420 грн.

Пів арка з кульок – 750 грн.;

кульки – 600грн.;

таксі – 70 грн.

Надали благодійність : 8270 грн.

1. 3570 грн. – за ярмарок (грудень 2018 )

2. 3700грн. – на кахлі (лютий 2019)

3. 1000грн. – на суботник (квітень 2019)

Витрачено благодійності : 9226.61грн.

На Новий рік : 832.30грн.

1. Іграшки новорічні – 480 грн.

2. Фатін – 71.30 грн.

3. Булавки – 27 грн.

4. Ліхтарики – 72грн.

5. Скріпки – 37 грн.

6. Фарба (для конячки) – 80грн.

7. Подложка фольгірована ( декорації вікна, дзеркало, підсвічник) – 65 грн.

На функціонування, потреби закладу: 3829.31 грн.

1. Гуашь, белила, ватман – 90 грн.

2. Килимки вхідні 3 шт.( 396 грн .+ 100грн. +100грн.) =596 грн.

3. Отрута для тарганів (харчоблок) (200грн.+ 100грн.) = 300грн.

4. Силікон для унітазу на інклюзивній групі – 95 грн.

5. Журнал «Практика управління ДНЗ » на І півріччя ( коштує 822грн) – 600грн.

6. Сантехніка( ніпель, смеситель, шланги) на медблок – 630 грн.

7. «Гарячий пістолет» + стрижні – 200грн.

8. Банер ( до 8 Березня) – 1318.31 грн.

На покладання кахлів біля музичної зали : 3869грн.

1. Клей – 85грн.

2. Церазіт – 176грн.

3. Клей «Момент» - 630грн.

4. Кахлі (плитка) – 2948,16грн.

5. Доставка – 30грн.

На суботник квітневий : 736грн.

1. Емаль – 45грн.

2. Емаль, вапно – 691 грн.

Витрати : 9266.61 грн. на 16.05.2019 р.

Екран здачі коштів за 2018-2019 р.

за І півріччя та ІІ півріччя


№ п/п Група Сума коштів Сума коштів
І півріччя ІІ півріччя
1 ІІ група раннього віку 250 500
2 І молодша «А» група 800
3 І молодша «Б» група
4 І молодша «В» група 500
5 ІІ молодша «А» група 900
6 ІІ молодша «Б» група 750
7 Середня «А» група 200
8 Середня «Б» група 700 400
9 Середня «В» група 350 650
10 Середня «Г» група 750
11 Старша «А» група Праска
12 Старша «Б» група 500
13 Спеціальна група 300

Залишок: 1650 гр.

Голова БК: Насипайко О.В.

Екран здачі коштів

за 2018 рік

Залишок на 11.10.2018 р. – 1160 грн

Зібрано за І півріччя – 3050 грн

№ п/п Група Сума коштів
1. ІІ група раннього віку 250,00
2. І молодша «А» 800,00
3. І молодша «В» 500,00
4. Середня «А» 200,00
5. Середня «Б» 700,00
6. Середня «В» 300,00
7. Логопедична група 300,00
ВСЬОГО 3050 грн.

Голова БК: Насипайко О.В.

Музична колонка ( для музичних занять на вулиці ) – 407 грн.

Церазіт 6 мішків *79 грн. для покладання кахелю – 535 грн.

Складські книги комірнику 2 шт.*169грн. = 338грн.

Жалюзі у коридор ІІ поверху – 6800грн.

Фатін, бейка – 321,60грн.

Подложка – 63грн.

Шапочки, шляпи ковбойські – 287,25 грн.

Іграшки новорічні ( сріблясті, кулі 24шт. d8см) – коштують 148 грн. – 10% знижки =133 грн.

Екран здачі коштів

«Веселковий ярмарок» 2016-2017 н.р.

№ п/п Група Сума коштів
1. ІІ група раннього віку 100,00
2. І молодша «Б» 100,00
3. І молодша «В» 100,00
4. ІІ молодша «А» 100,00
5. ІІ молодша «Б» 100,00
6. Середня «А» 100,00
7. Середня «Б» 100,00
8. Старша «А» 100,00
9. Старша «Б» 100,00
10. Старша «В» 100,00
11. Логопедична група 50,00
ВСЬОГО 1050,00

Екран здачі благодійних внесків

станом на 12.01.2017

№ п/п Група Сума коштів
1. ІІ група раннього віку 150,00
2. І молодша «Б» 460,00
3. І молодша «В» 400,00
4. І молодша «Г» 750,00
5. ІІ молодша «А» 500,00
6. ІІ молодша «Б» 1000,00
7. Середня «Б» 1170,00
Всього здано 4 430,00
Залишок (минулого року) 10 485,34
Витрати (необхідні матеріали для кабінетів логопеда, психолога, соціолога, прикраси на Новий рік) 3000,00
ВСЬОГО 11915,34

/Files/images/zavantazhennya_1.jpg

Екран здачі благодійних внесків станом на 20.04.2016

№ п/п Група вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень тент Канцтовари соціально-психологічної служби
1. ІІ група раннього віку «А» 400,00 45,00 50,00
2. ІІ група раннього віку «Б» 45,00 50,00
3. І молодша «А» 105,00 300,00 300,00 380,00 45,00 50,00
4. І молодша «Б» 1000,00 1000,00 45,00 50,00
5. ІІ молодша «А» 45,00 50,00
6. ІІ молодша «Б» 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 45,00 50,00
7. Середня «А» 220,00 100,00 100,00 45,00 50,00
8. Середня «Б» 500,00 45,00 50,00
9. Середня «В» 45,00 50,00
10. Старша «А» 500,00 707,00 45,00 50,00
11. Старша «Б» 45,00 50,00
12. Старша «В» 45,00 50,00
13. Логопедична група 60,00 60,00 80,00 60,00 45,00 50,00
ВСЬОГО 2185,00 660,00 780,00 1240,00 800,00 1007,00 300,00 1000,00 595,00 650,00

ВСЬОГО ЗДАЛИ: 9217 ,00

ВИТРАТИ: 5012,66(тент, канцтовари,подарунки для переможців фотоконкурсу, ремонтні роботи з опалення, праска, новорічні костюми, потреби для обласного заходу, лампочки, прикраси до 8 Березня, ліки, папір, ксерокопія)

/Files/images/dobro.jpg

Екран здачі коштів «МАСЛЯНА»

№ п/п Група Сума коштів
1. ІІ група раннього віку «А»
2. ІІ група раннього віку «Б»
3. І молодша «А»
4. І молодша «Б»
5. ІІ молодша «А» 155,00
6. ІІ молодша «Б» 200,00
7. Середня «А» 200,00
8. Середня «Б»
9. Середня «В» 70,00
10. Старша «А»
11. Старша «Б» 200,00
12. Старша «В»
13. Логопедична група
ВСЬОГО 825,00
Кiлькiсть переглядiв: 2030

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.